57-300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. 74 865 74 80, e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.klodzko.pl

Misja PiMBP w Kłodzku

Misja Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku

Misją Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa lokalnego, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, a także świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańców powiatu kłodzkiego oraz miasta Kłodzka. Ważnym zadaniem tej misji jest także edukacja i przygotowanie małych dzieci do bardzo wczesnych kontaktów z książką i biblioteką. Misją Biblioteki jest również pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów, a także ochrona
i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych pokoleń.

 

Misja Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku realizowana jest poprzez następujące działania:

gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości książkowych

udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych

udostępnianie bieżących informacji dotyczących kraju i spraw lokalnych,dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych

popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (wystawy, spotkania autorskie konkursy literackie i plastyczne)

współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi

popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o mieście i regionie,

dbałość o rozwój kadry Biblioteki na wszystkich poziomach i podnoszenia kwalifikacji.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej oprócz udostępniania swoich zbiorów chce być także miejscem przyjaznym dla społeczności lokalnej. Personel biblioteki kłodzkiej nie ogranicza się w swojej pracy do niezbędnego minimum, służy pomocą każdemu czytelnikowi, którego traktuje indywidualnie, i stara się aby jego oczekiwania związane z biblioteczną działalnością zostały spełnione. Pomaga, doradza, wskazuje materiały, ale chce aby to czytelnik przejął inicjatywę i część czynności poszukiwawczych wykonywał samodzielnie. Dzięki temu większość czytelników czuje się usatysfakcjonowana i zadowolona.

Przyszłość Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej to rozwijanie się w formie hybrydowej, łączącej elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej. Planujemy, że wzrost liczby osób korzystających z biblioteki wyniesie min. 2% rocznie oraz, że będziemy modernizować biblioteki, tak aby spełniała standardy Certyfikatu Biblioteka+.

ZOBACZ TEŻ

Dotacja na Modernizację Czytelni i Wypożyczalni

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku z przyjemnością informuje, że otrzymała pozytywną odpowiedź na wniosek o dofinansowanie zadania. ...

Jubileusze

60 lat biblioteki. 20 sierpnia 1945 roku Zarząd Miejski powierzył Annie Jewniewicz i Bohdanowi Bilińskiemu obowiązek zorganizowania Miejskiej Biblioteki. W ten sposób rozpoczęła się historia...
Skip to content