Na emeryturę się nie wybiera…

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku w 2015 roku obchodzi swoje 70. urodziny.

{gallery}my{/gallery}

Na mocy “Dekretu o Bibliotekach” z dn. 17 kwietnia 1946 r., zaczęto tworzyć, po drugiej wojnie światowej, ogólnopolską sieć bibliotek publicznych.

Kłodzka Książnica, najstarsza w powiecie kłodzkim i najstarsza w województwie Dolnośląskim, została utworzona jeszcze przed ogłoszeniem wzmiankowanego dekretu.

Zarząd Miejski w Kłodzku , jako pierwszy na terenach Ziem Odzyskanych, powierzył Annie Jewniewicz i Bohdanowi Bilińskiemu obowiązek zorganizowania Miejskiej Biblioteki. Było to 20. sierpnia 1945 r. Na jej siedzibę przeznaczono pomieszczenia byłej Stadtbücherei przy ul. Czeskiej 30, w pałacu hrabiego Wallisa.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kłodzku, z siedzibą przy ul. Okrzei 7, otwarta została 1. października 1946. Kierownictwo tej placówki oraz organizację sieci bibliotek wiejskich i punktów bibliotecznych na terenie powiatu powierzono Antoninie Wierzbickiej.

Połączenie obu instytucji nastąpiło w styczniu 1955 r. na mocy zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Początki były trudne, podstawę księgozbioru stanowiły książki w języku niemieckim. Książek polskich praktycznie nie było. Dzięki osobistym kontaktom pana Bohdana Bilińskiego m. in. z Kazimierzem Pomian-Leszczyńskim, oraz zainteresowaniu wymianą wieloegzemplarzowych tytułów niemieckich, przez biblioteki uniwersyteckie w kraju, tworzył się księgozbiór naszej Biblioteki.

Innym źródłem pozyskiwania polskich tytułów, były dary od instytucji kultury i wydawnictw. Ogromną pomoc okazała kłodzka księgarnia Braci Cieślawskich, która od kwietnia 1947 r. do lipca 1948 r. co miesiąc przekazywała Bibliotece 500 zł na zakup książek.

Ale to historia… Obecnie PiMBP w Kłodzku posiada ponad 105 tysięcy egzemplarzy książek, 5 tysięcy czytelników. Rocznie kupowanych jest około tysiąca książek. Katalogi skrzynkowe przeszły już do historii, cały księgozbiór został opracowany komputerowo i każdy może skorzystać z katalogu on-line biblioteki. Książki oprawione w szary papier zostały zastąpione kolorowymi nowościami, stanowiska komputerowe ułatwiają kontakt z wiedzą i światem. Szeroka oferta projektów kulturalnych skierowana jest do wszystkich grup wiekowych czytelników.

Jedno się tylko nie zmieniło, od 1 grudnia 1950 r. Biblioteka pozostaje ciągle w tych samych pomieszczeniach kłodzkiego Ratusza.

Anna Karolewicz