NARODOWE CZYTANIE 03.09.2016

Zachęcamy do przyniesienia własnego egzemplarza Quo vadis
Henryka Sienkiewicza, każdą książkę możemy ostemplować
okolicznościową pieczęcią