O nagrodach literackich w kłodzkim DKK

Październikowe spotkanie kłodzkiego Dygresyjnego Dyskusyjnego Klubu Książki rozpoczęło się w nastroju euforycznym. W końcu nie co dzień autorka mieszkająca 20 kilometrów od Kłodzka dostaje Nagrodę Nobla. Wprawdzie Krajanów leży w gminie Nowa Ruda, ale Olga Tokarczuk często gościła w naszym mieście. Na początku moderator – Klaudia Lutosławska-Nowak przedstawiła prezentację poświęconą wszystkim nagrodom literackim przyznawanym w Polsce od początku roku. Chwilę zatrzymaliśmy się przy nagrodzie „Nike”

i Mariuszu Szczygle, którego nagrodzoną książkę „Nie ma” czytamy w naszym Klubie Książki. Następnie obejrzałyśmy interesującą prezentację o życiu i twórczości Olgi Tokarczuk. Potem zaczęła się dyskusja o książkach autorki. Była ona zdecydowanie dygresyjna, pełna wspomnień o osobistych kontaktach z pisarką podczas spotkań w Kłodzku, naszym udziale
w Festiwalu Góry Literatury oraz wiadomościach z okresu po ogłoszeniu Nagrody. Stworzyłyśmy też klubowy ranking książek noblistki. Najwyżej oceniłyśmy „Dom dzienny, dom nocny”, na kolejnym miejscu znaleźli się: „Bieguni” i kolejne ex aequo „ Opowiadania bizarne” i „Księgi Jakubowe”. Konkluzja spotkania jest taka, że wszystkie członkinie DKK bardzo cieszą się i gratulują Oldze Tokarczuk tego wspaniałego wyróżnienia. (K.L.N.)