Opowieść o powstaniu grodu kłodzkiego w Filii pod Pegazem!