ORANGE DLA BIBLIOTEK

Kłodzka Biblioteka po raz kolejny wzięła udział w programie Orange dla Bibliotek, który kończy się 31.07.2015 roku.

Środki w wysokości 2060,98 zł przeznaczone zostaną na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach.