“Pegaz 2017”

W czwartek 30 listopada 2017 w Filii nr 1 „Pod Pegazem” odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy prac plastycznych, który był pokłosiem konkursu „PEGAZ 2017”. Jesienno-zimowa aura nie odstraszyła ponad 80 przybyłych gości. Byli wśród nich autorzy prac, którzy z zainteresowaniem oglądali ekspozycję swoich dzieł. Rozpiętość wiekowa wśród uczestników była spora, od kilkulatków do artystów w wieku senioralnym. Dzięki temu prace były różnorodne, wykonane w różnych technikach plastycznych.

W przeglądzie uczestniczyli artyści z „Dużego Studia Plastycznego” i Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości pod kierunkiem Bogdana Wieczorka oraz „Małego Studia Plastycznego”, działającego przy Kłodzkim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji pod kierunkiem Renaty Szpak.

Spotkanie rozpoczął współorganizator, Janusz Laska z Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego witając przybyłych, przedstawił komisję konkursową i regulamin konkursu. Następnie głos przekazał Pani Dyrektor Marcie Zilbert, która w skondensowany sposób zaprezentowała historię Pegaza. Po krótkim wstępie, nastąpiło rozdanie dyplomów i nagród książkowych przybyłym laureatom oraz pozowanie do pamiątkowych zdjęć. Autorzy otrzymali swoje prace w formie kart pocztowych, które mogą być rozdane lub rozesłane tradycyjną pocztą.

Najważniejszym punktem spotkania było rozlosowanie wśród laureatów konkursu, kuponu o wartości 1.000 zł na materiały plastyczne. Szczęśliwy los trafił do Jolanty Ubik z Dużego Studia Plastycznego.

Miłą niespodzianką dla uczestnika konkursu, Dominika Szczesiaka była prezentacja wydrukowanej książeczki jego autorstwa „Kolorowanki Ziemi Kłodzkiej”, wydanej przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe.

Wernisaż był doskonałą okazją do spotkania z lokalnymi twórcami w różnym wieku, rozmów przy herbacie, kawie i ciasteczku.

Była to też, okazja do zaprezentowania szerokiej publiczności Filii nr 1 „Pod Pegazem”, w której dużo się dzieje. – ZAPRASZAMY! Filia nr 1 „Pod Pegazem” ul. kard. S. Wyszyńskiego 1