Pisarze z Dolnego Śląska przedmiotem dyskusji Dygresyjnego Dyskusyjnego Klubu Książki

dav

dkk-logo

Spotkanie Dygresyjnego Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się 27 lutego 2019 r. poświęcone było twórcom związanym z Dolnym Śląskiem. Na początku spotkania moderatorka przedstawiła, korzystając ze strony www.dolnoslaskosc.pl,sylwetki dolnośląskich pisarzy i poetów. Po tym wprowadzeniu przystąpiłyśmy do omawiania przyniesionych przez nas książek. Pierwszą z nich była powieść Lidii Amejko pt.: Żywoty świętych osiedlowych. Wydana w 2007 roku książka, była nominowana do nagrody Nike. Składa się na nią kilkanaście króciutkich opowiadań, z których każde poświęcone jest innej osobie – świętemu z osiedla. Powieść nie jest literaturą hagiograficzną w dosłownym rozumieniu tego słowa. Składa się z kilkudziesięciu legend, które ze sporą dawką humoru, przedstawiają przeciętną osiedlową rzeczywistość polskiego miasta. Opisane żywoty – często karykaturalne – przedstawione zostały w taki sposób jak kiedyś przekazywano sobie ludowe podania. Spotkamy na osiedlu: Bezrobotnego Fistulka, Egona Emeryta, Jaracza Blantów, Janinę O. Służebnicę Obrąbka, Edytę Kasjerkę, Juranda Kaznodzieję, Stanisława Ateistę, Wojciecha Hakera, Jontka Katara oraz ośrodek ich wszechświata: sklep monopolowy Jerycho. Lidia Amejko
w sposób zachwycający posługuje się słowami a wszystko to robi z niesamowitym humorem i wielkim dystansem do świata i Boga. Kolejną pozycją była antologia
Rozkład jazdy. Dwadzieścia lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku. Wydana przez Fundację im. Tymoteusza Karpowicza książka to prawie 800 stron syntezy
o dolnośląskiej prozie, poezji i dramacie, sylwetki kilkudziesięciu autorów, teksty
o 12 miastach regionu i dolnośląskich czasopismach. Wymieniana wcześniej autorka też znajduje się w tej antologii. Dla nas najważniejsza była część poświęcona autorom z naszego terenu, o których napisał Antoni Matuszkiewicz. Również Karol Maliszewski w swojej nowej książce:
Poezja i okolice. Między krytyką literacką a historią literatury – kilka rozdziałów poświęcił pisarzom z Kłodzka i okolic m.in. Annie Zelenay, Zygmuntowi Krukowskiemu. Powyższe dwie publikacje stały się pretekstem do dłuższej dyskusji o kondycji kłodzkiej kultury, która od kilku lat przeżywa zapaść. Takie imprezy jak Kłodzka Wiosna Poetycka czy Festiwal Teatralny Zderzenia nie zyskałyby dofinansowania od samorządu ale też co smutniejsze zabrakłoby odbiorców tych wydarzeń. I tą smutną konkluzją zakończyliśmy spotkanie.