Powiatowe Święto Bibliotekarza

Bibliotekarze z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego, 17 maja br. wspólnie uczcili

Powiatowe Święto Bibliotekarza. Tegorocznym gospodarzem spotkania była

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich.

Obchodom Powiatowego Święta Bibliotekarza towarzyszyły również występy artystyczne

oraz wystawa pt.: „ Pasje twórcze bibliotekarzy.”