Powiatowy Dzień Bibliotekarza


22 maja 2014 w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich spotkali się bibliotekarze z całego powiatu na swoim corocznym święcie.


Gospodarzem imprezy była Biblioteka w Ludwikowicach Kłodzkich, którą reprezentowała Urszula Poźniak, dyrektor Biblioteki. Organizatorem obchodów był Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kłodzku, którego przewodniczącym jest Sławomir Drogoś, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie. Uroczystość była okazją do wręczenia nagród zasłużonym bibliotekarzom.

Odznaczenia z okazji Jubileuszu Pracy otrzymały:
– Elżbieta Fiałkowska za 25 lat pracy bibliotekarskiej
– Jolanta Kużdżał za 30 lat pracy bibliotekarskiej
– Halina Rola za 45 lat pracy bibliotekarskiej
– Barbara Krawczyk za 40 lat pracy bibliotekarskiej
– Anna Nowak za 35 lat pracy bibliotekarskiej.

Tytuł Bibliotekarza Roku 2013 otrzymała Gabriela Naporowska – Rodak (Koło Bystrzyckie). Nominację z koła Ząbkowickiego SBP otrzymała Katarzyna Dominikowska, z koła Kłodzkiego SBP Elżbieta Smyk, z koła Noworudzkiego SBP Agata Iwańska. Medal w dowód uznania, nadawany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich otrzymały: Biblioteka w Ludwikowicach Kłodzkich oraz Biblioteka w Krosnowicach.
Szczególne podziękowania otrzymała Grażyna Bilska długoletni instruktor metodyk Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku, były kwiaty gratulacje i serdeczności oraz wydana przez Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kłodzku Bibliografia regionalna za lata 2002-2012.

{gallery}2014powiat{/gallery}