Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2018

Powiatowy Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek odbył się 24 maja 2018 r. w nowo oddanej po modernizacji, w ramach programu Infrastruktura Bibliotek, Bibliotece Publicznej w Polanicy Zdroju. Współorganizatorem święta było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział Kłodzko. Specjalne podziękowania z tej okazji dla wszystkich Dyrektorów Bibliotek oraz wszystkich pracowników wręczył Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń , Członek Zarządu Powiatu -Robert Duma, Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego – Dariusz Kłonowski, Burmistrz Polanicy Zdrój – Jerzy Terlecki. Dodatkowo wręczono podziękowania z okazji jubileuszu pracy oraz nagrodę Bibliotekarz Roku 2017, w powiecie kłodzkim i ząbkowickim, którym został Sławomir Drogoś, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie. Szczególnie miłe dla naszej biblioteki było nominowanie naszej pracownicy Małgorzaty Majerowicz do tej nagrody. Pani Małgorzata pracuje w Filii dla Dzieci (ul. Okrzei 20), ma długoletni (40 lat) staż nienagannej pracy na rzecz rozwoju czytelnictwa i biblioteki w Kłodzku. Pragnąc „przyciągnąć” do biblioteki zwłaszcza dzieci i młodzież oraz zachęcić ich do czytania zorganizowała w 2017 r. wiele imprez promujących czytelnictwo. Jest inicjatorką cyklicznych spotkań (jedna sobota w miesiącu) z rodzicami i dziećmi – Kawiarenka pod Książkami. Klub Maluszka. Od wielu lat aktywnie i z zaangażowaniem współpracuje z przedszkolami, szkołami oraz placówkami edukacyjnymi, organizując autorskie zajęcia edukacyjne i spektakle teatralne dla przedszkolaków. Z powodzeniem pozyskuje sponsorów i przyjaciół biblioteki, bierze udział w akcji „Tydzień z Internetem” – zajęcia edukacyjne dla dzieci, dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Przejawia dużą aktywność i inicjatywę, jest otwarta na innowacje i eksperymenty. Dzięki temu nastąpił znaczny wzrost czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników filii. Małgorzata Majerowicz otrzymała też dyplom  z okazji jubileuszu 40 lat pracy zawodowej.