Powiatowy Dzień Bibliotekarza

Obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, odbyły się 25 maja 2017 roku o godz. 11:00 na Wielkim Kleszczu na kłodzkiej Twierdzy.

Organizatorami święta była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku i  Oddział Kłodzki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przybyli goście z całego powiatu, władze samorządowe, dyrektorzy i pracownicy bibliotek powiatu kłodzkiego, przedstawiciele innych instytucji kultury, goście z dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, czytelnicy i osoby zaprzyjaźnione z kłodzka biblioteką. W programie obok życzeń  wysłuchaliśmy wykład Ze Skandynawii do Kłodzka – o mieście w powieści kryminalnej czyli spotkanie z dr. Agnieszką Urbańską, literaturoznawcą i pisarką.  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wręczyło następujące wyróżnienia:

DOWÓD UZNANIA – dla Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu z okazji 60 lat istnienia.

List Gratulacyjny –

 Apolonia Maliszewska – z okazji jubileuszu 30 lat pracy zawodowej. w bibliotece w Nowej Rudzie.

Wioletta Paszkowska, 30-lecie pracy bibliotekarskiej
Zuzanna Leśko, 20-lecie pracy bibliotekarskiej (Biblioteka Publiczna w Bardzie
)

oraz tytuł BIBLIOTEKARZ ROKU 2016

Były trzy nominacje do tego tytułu:

– List Gratulacyjny -z okazji nominacji do nagrody “Bibliotekarz Roku 2016” Stanisława Wyspiańska-Skawina Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko – Filia w Krosnowicach.

– List Gratulacyjny – z okazji nominacji do nagrody “Bibliotekarz Roku 2016” Monika Nowacka z Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich

-List Gratulacyjny – z okazji nominacji do nagrody “Bibliotekarz Roku 2016” Małgorzata Kowal z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej – Filia na Osiedlu Szkolnym.

 Bibliotekarzem Roku 2016 została Anna Dłutowska  z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ziębicach jej dewizą jest hasło: Ten zawód to nie tylko podawanie książek z półki, ale kontakt z człowiekiem – straszy bibliotekarz, od 2008 r. w bibliotece jej cele jest praca z młodym czytelnikiem; Obchody rocznicy 1050 rocznicy chrztu Polski, Odjazdowy Bibliotekarz, Noc w bibliotece, bookcrossing, warsztaty, lekcje biblioteczne, odbudowa księgozbioru zalanej biblioteki w Niedźwiedniku, współpraca z instytucjami kultury Ziębic …Jest osobą dynamiczną, pełną pomysłów, energii, działa prospołecznie, ciepła, pogodna, lubiana przez dzieci i ceniona przez czytelników. Następnie Koło ząbkowickie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pożegnało Halinę Rolę, która  przepracowała 48 lat w jednej bibliotece – w Braszowicach, dziś filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.

Kolejnym punktem spotkania było uroczyste wręczenie legitymacji nowym członkom SBP. Następnie p.o. dyrektora PiMBP w Kłodzku wreczyła wszystkim pracownikom kłodzkiej biblioteki dyplomy uznania. Na zakończenie świeta Bibliotekarzy i Bibliotek w programie “Hiszpańskie rytmy ” wystąpił duet Moises Bethencourt- Mendoza i Bartłomiej Hudziec. Imprezie towarzyszyły dwie wystawy: grafiki dokumentujące historię kłodzkiej książnicy autorstwa Dominika Jerzego Szczesiaka oraz “Drugie życie książki” prace wykonane prze Mariolę Kowalcze (PiMBP w Kłodzku), Ewę Włosek (Filia w Starym Wielisławiu)  i  prace warsztatowe bibliotekarek Biblioteka Publiczna  Miasta i Gminy Szczytna. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie z przewodnikiem Sławomirem Machlowskim ekspozycji Wielkiego Kleszcza.