Pracownicy kłodzkiej biblioteki październik 1977 r.

Od lewej: Zofia Łukasiewicz, Zofia Tabaka, Helena Plechoć, Barbara Jelin, Ewa Piórkowska, Anna Bielawska, Łucja Franczuk, Bogusława Siekaczyńska, siedzą:czytelniczki, Jolanta Einhort.