Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w 1995 r.

Od lewej siedzą: Zofia Łukasiewicz (kier. Dz. Opracowania), Anna Bielawska (kier. Filii dla Dzieci i Młodzieży), Anna Gałczyńska-Chlebicka (kier. Filii nr 2), Krzysztof Filipowicz (dyr. MBP), Jadwiga Rogalska (kier. Filii nr 1), Krystyna Fischer (kier. Dz. Udostępnienia). Stoją od lewej: Małgorzata Majerowicz (prac. Filii dla Dzieci),  Włodzimierz Turczynin (kier.adm.), Bożena Lebiedź i Katarzyna Gloger  (prac. Udostępnienia), Lucyna Gawryś-Kalita (kier. Czytelni), Magdalena Gmerek (prac.Opracowania), Maria Kowalcze (prac. Udostępnienia), Danuta Roszak (prac.Dz.Obsługi), Bartłomiej Litwin (prac.Dz. Udostępnienia).