Promocja książki Agnieszki Urbańskiej “Bilet do wyobraźni”.