“Książki naszych marzeń”

Pod koniec maja Rada Ministrów przyjęła rządowy program „Książki naszych marzeń”. Jego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Na realizację programu przeznaczonych zostanie 20 mln zł z budżetu państwa. Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie zakupu książek dla bibliotek w publicznych szkołach podstawowych i szkołach artystycznych. Program obejmie ponad 13 000 placówek w całej Polsce.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki te mają m.in. wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa.