Ranking Bibliotek

Instytut Książki i Rzeczpospolita, już po raz piąty, ogłosiły listę 150 najlepszych bibliotek w Polsce, w miejscowościach i gminach do 15 tysięcy mieszkańców. Kryteria, jakimi kierowała się komisja, to m. in.:
-powierzchnia biblioteki na 1000 mieszkańców,
-wielkość księgozbioru na 1000 mieszkańców,
-udział dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy,
-zakup książek w 2014 r. na 1000 mieszkańców.
Z województwa dolnośląskiego do grona najlepszych weszło 12 bibliotek, w tym z powiatu kłodzkiego 3.
Na miejscu 4. uplasowała się Miejska Biblioteka Publiczna z Polanicy Zdroju, na miejscu 71. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej i na 99. miejscu Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko.
Za sukcesem Bibliotek stoją samorządy, które angażują się w życie kulturalne miast i gmin, nie oszczędzając na funduszach dla bibliotek. Samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy zostaną docenione i nagrodzone.
„Wyróżnieni zostaną ci, dla których dobrze działająca biblioteka gminna jest najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów.”


ak