Realna antyutopia ?- „Opowieść podręcznej” Margaret Atwood

 

Dyskusja na styczniowym spotkaniu DKK głównie skoncentrowała się wokół powieści Margaret Atwood „Opowieści podręcznej”. Książka, która ukazała się
w Kanadzie 1985 r. a w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych stała się popularna dzięki amerykańskiemu serialowi udostępnianemu od 28 kwietnia 2017 roku przez
Showmax. Wstrząsająca antyutopia o piekle kobiet. Świat jak
z najgorszego koszmaru, gdzie reżim i ortodoksja są jedynym prawem. Freda jest Podręczną w Republice Gilead. Republika powstała w wyniku nasilających się problemów społecznych, ekonomicznych połączonych z kryzysem ekologicznym
i demograficznym co doprowadziło do przejęcia władzy w USA przez ekstremistów. Z ustami pełnymi populistycznych haseł ochoczo rzucili się do normowania codzienności, a w efekcie ich radosnej twórczości powstał opresyjny system,
w którym każda kobieta musi pełnić ściśle przypisaną jej rolę. Wykorzystywane, zmuszane do upokarzającej prokreacji, odarte z poczucia własnego ja i godności. Nie mają nic. Pozbawiono je głosu, indywidualnego stroju a nawet imienia.

Z książką zapoznały się nieliczne Klubowiczki ze względu jak zwykle na zbyt drastyczną treść inne znały serial. Czyli nie była to dyskusja o literaturze raczej
o temacie i problemie. Mimo wszystko zachęcamy do przeczytania książki
i postawienie sobie pytania czy a
ntyutopia Atwood to tylko przerażająca wizja przyszłości.?