Regulamin forum

&1 
1. Aby móc pisać posty na forum niezbędna jest rejestracja. 
2. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu 
3. Użytkownik ujawnia swoje dane osobowe jedynie na własną odpowiedzialność. 
4. Wypowiedzi Użytkowników na Forum nie mogą: 

a. zawierać treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym 
b. wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, propagować przemoc, pornografię, narkotyki, obrażać uczuć religijnych 
c. zawierać treści obscenicznych i obraźliwych, naruszać zasady Netykiety, 
d. naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich ani zachęcać do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania, 
e. zawierać wirusów ani jakichkolwiek innych rozwiązań destrukcyjnych, 
f. zwierać przekazy reklamowe i spam. 

5. Administrator zastrzego sobie prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania oraz usuwania, jeśli ich treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu, czy też forum dyskusyjnego. 
6. Administrator może przenosić nieprawidłowo zamieszczone posty do innych działów 
7. Administracja nie udziela na forum publicznym informacji dotyczących zawieszenia konta Użytkownika, jak również usunięcia jego postów czy tematów. Wszelkie wyjaśnienia są kierowane jedynie na Wiadomość Prywatną. 
8. Temat wątku powinien być jasno sformułowany, konkretny i w skrócie dotyczyć treści, którą tytułuje 
9. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność Miejska Biblioteka Publiczna nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na forum 
10. W kategorii GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW zamieszczać należy ogłoszenia dot. sprzedaży tytułów zgodnych z wykazem podręczników MEN Należy podać tytuł, autora, stan zachowania, cenę i kontakt. Po zakończeniu transakcji kupna-sprzedaży należy umieścić stosowną informację w poście. 
11. Konta użytków, którzy nie wykazują żadnej aktywności na forum – będą automatycznie usuwane 

&2 
1. Niestosowanie się do Regulaminu Forum jest równoznaczene ze skreśleniem z listy użytkowników lub zablokowaniem dostępu do Forum 
2. Administrator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji związanych z Forum lub zablokowaniem dostępu użytkownikowi bez podawania przyczyn 
3. Administrator zastrzega sobie prawo do subiektywnego rozstrzygania kwestii spornych dotycz ących Forum i Regulaminu 
4. Decyzje administratora są ostateczne i nie podlegają dyskusji 
5. Miejska Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo do wyłączenia bądź czasowego zawieszenia działalności Forum bez podawania przyczyn. 
6. Redakcja portalu dołoży wszelkich starać w celu prawidłowego działania Forum 
7. Administrator ma obowiązek służyć pomocą użytkownikom Forum 
8. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. 
9. Miejska Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu