Regulamin korzystania z Czytelni Multimedialnej

REGULAMIN CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ

do pobrania w formacie PDF – kliknij tutaj.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE ZASAD POBIERANIA ODPŁATNOŚCI W CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ

do pobrania w formacie PDF – kliknij tutaj.