57-300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. 74 865 74 80, e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.klodzko.pl

Regulamin korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej

Regulamin korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku.

§ 1

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza dla czytelników materiały biblioteczne, których nie ma w zbiorach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku. Warunkiem zamówienia materiałów bibliotecznych jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.

§ 2

1. Zamówienie na sprowadzenie materiałów bibliotecznych czytelnik składa osobiście wypełniając dokładnie i czytelnie odpowiednie rewersy podając opis bibliograficzny, który powinien zawierać: dla wydawnictw zwartych: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania. dla wydawnictw ciągłych: tytuł, miejsce wydania, tom, rocznik, rok wydania, numer zeszytu, strony, nazwisko autora i tytuł artykułu.
2. Przy składaniu zamówienia należy wypełnić deklarację na formularzu PiMBP, zobowiązującą do pokrycia wszystkich kosztów usługi

§ 3

Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczania międzybibliotecznego, udostępnia się wyłącznie w czytelni naukowej przez okres jednego miesiąca, jeżeli biblioteka wypożyczająca nie określi innego terminu.

§ 4

1. Czytelnik zostaje powiadomiony telefonicznie lub pisemnie o nadejściu zamówionych materiałów bibliotecznych i terminie zwrotu.
2. W uzasadnionych przypadkach czytelnik może ubiegać się o prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych zgłaszając to w wypożyczalni międzybibliotecznej, nie później niż na tydzień przed upływem ustalonego terminu zwrotu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2006r.

ZOBACZ TEŻ

Jak przedłużyć termin zwrotu książek

MAK+ oferuje czytelnikowi: dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetusprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniachprzeszukiwanie zawartości kataloguzamawianie/rezerwowanie książkielektroniczną obsługę wypożyczeńprzeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+żeby...
Skip to content