Regulamin usług reprograficznych

Regulamin usług reprograficznych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku

§1

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PiMBP w Kłodzku Nr 1/2004 z dnia 05.04.2004 r. wykonywanie kopii z dokumentów wydanych do 1900 roku jest zabronione.

§2

Pracownik Biblioteki może odmówić kopiowania książki, rocznika oprawnego czasopisma w przypadku słabej oprawy introligatorskiej, dużych formatów oraz wypadających kartek.

§3

Przy wykonywaniu odbitek kserograficznych obowiązuje przestrzeganie zasad Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§4


Odbitki kserograficzne są wykonywane jednostronnie.

Cennik usług reprograficznych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku

Rodzaj materiałów / format A4 A3
Książki lub czasopisma oprawne 0,50 zł 1,00 zł
Inne materiały 0,30 zł 0,60 zł

Wydruki 0,50 zł