Regulamin

Literackie Forum młodych pisarzy ŁOWCY SŁÓW

Wstąp na słówko, zostań na dłużej

Dodawanie tekstów możliwe po darmowym zarejestrowaniu się na forum i utworzeniu konta, możliwość czytania zamieszczonych tekstów i komentowania ich – bez rejestracji. Forum z ciągiem dalszym – dla najwytrwalszych forumowiczów warsztaty literackie z udziałem “zawodowych” twórców literatury, które zaowocują publikacją najlepszych utworów (płachty, udział w almanachu, publikacja w lokalnej prasie)

Konkursy literackie na forum.

Regulamin Literackiego forum młodych pisarzy

Zasady ogólne:

1. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Forum i zobowiązaniem każdego użytkownika do jego przestrzegania.


2. Prawo na Forum ustanawiają moderatorzy i administratorzy. Niestosowanie się do ich zaleceń, może skończyć się ostrzeżeniem, zakazem pisania lub banem bez odwołania.


3. Niestosowanie się do regulaminu będzie karane ostrzeżeniami i blokadami.Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia jego łamania.


4. Administracja nie ma obowiązku tłumaczenia swoich działań przed użytkownikami oraz zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie, a także rozstrzygania kwestii w nim nieuregulowanych.

Twórczość na forum:

1. Użytkownik ma prawo do publikacji jedynie własnej twórczości

2. Na Forum należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad współżycia międzyludzkiego.  

3. Każdy użytkownik ma prawo do swobodnej wypowiedzi nie łamiącej regulaminu.

4. Na Forum obowiązuje kultura słowa, nie należy używać słów uznanych za wulgarne. Nie dotyczy to wulgaryzmów używanych jako środek stylistyczny w prezentowanych utworach. W przypadku, gdy wulgaryzmy nie będą spełniać funkcji środka poetyckiego w szerokim tej kwestii rozumieniu, autor zostanie zobowiązany do ich usunięcia pod rygorem wykasowania całej treści utworu z Forum.

5. Zabrania się kopiowania zamieszczonych utworów na użytek własny lub w celu rozpowszechniania ich. Zamieszczone przez użytkowników utwory są chronione prawem zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dn. 4 lutego 1994 (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., z późniejszymi zmianami)

6. Zabrania się publikowania treści rasistowskich, faszystowskich, nazistowskich, antysemickich oraz obrażających uczucia religijne


7. Zabrania się publikowania wypowiedzi obrażających osoby trzecie, zainteresowane bezpośrednio dyskusją oraz osoby nie zainteresowane

8. Użytkownik może publikować dowolną liczbę tematów i komentarzy dziennie


9. W jednym temacie może się znajdować jeden utwór

Uwagi końcowe:

1. Każdy użytkownik może zarejestrować jedno konto. Każde następne konto będzie usuwane

2. Użytkownik może otrzymać stałą blokadę konta, jeśli założy drugie konto, jeśli będzie działał na niekorzyść Forum, będzie nagminnie łamał regulamin, zamieści utwór, nie będący jego własnością

3. Każdy użytkownik ma wpływ na funkcjonowanie Forum. Wszystkie uwagi należy zgłaszać do administratora Forum


4. Zabrania się kasowania zawartości postów – należy to do zadań moderatora.

5. Administratorzy i moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści prezentowane na Forum (jedynie za treści własnego autorstwa)

6. Administrator ma prawo dokonywać zmian regulaminu oraz obowiązek powiadomienia wszystkich użytkowników o dokonanych zmianach .