57-300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. 74 865 74 80, e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.klodzko.pl

Rozmowy o poezji z Karolem Maliszewskim

kolejne spotkanie w ramach zadania „III Podróż z książką po ziemi kłodzkiej”

24 kwietnia 2019 r.

Spotkanie z Karolem Maliszewskim pochodzącym z Nowej Rudy poetą, prozaikiem i krytykiem literackim rozpoczęło się od stwierdzenia, że jest on osobą powszechnie znaną w kłodzkim środowisku kulturalnym. Dlatego też prowadząca spotkanie Klaudia Lutosławska-Nowak sięgnęła do wspomnień i zaczęła od tomiku wierszy Miasteczko –prośba o przestrzeń wydanego przez Noworudzkie Towarzystwo Kulturalne w 1988 roku. Wydawnictwo posłowiem opatrzył Antoni Mackiewicz, nauczyciel polonista, dzięki którego inspiracji rozpoczęła się droga pisarska p. Karola. Bohater spotkania opowiedział o swojej rodzinie, o ważnych dla siebie osobach, z którymi się zetknął w Nowej Rudzie m.in. z Leonem Estreicherem, Zygmuntem Krukowskim. Następnie przy omawianiu kolejnego tomiku Wiersz wolny z 1997 roku wydanego w Witrynie Artystów Kłodzkiego Ośrodka Kultury podzielił się swoimi wspomnieniami związanymi z Kłodzkim Klubem Literackim i Kłodzkimi Wiosnami Poetyckimi. Opowiedział też o środowisku literackim związanym z Wałbrzychem. Obszerniejszy materiał w szerszym kontekście historycznym dotyczący tego tematu znajdziemy w ostatniej publikacji Karola Maliszewskiego pt.: Poezja i okolice. Między krytyką literacką a historią literatury. W dalszej części spotkania skupiliśmy się na pracy noworudzkiego autora na polu krytyki literackiej. Od lat dziewięćdziesiątych Karol Maliszewski postrzegany jest jako jeden z najważniejszych krytyków poezji. Stale prowadzi rubrykę Pocztówki literackie w miesięczniku „Odra”, w której ocenia nadesłane wiersze. Na zakończenie wieczoru Karol Maliszewski przeczytał swoje wierszy m.in. kilka z tomu Jeszcze inna historia (2015 r.) oraz utwory jeszcze niepublikowane. Dużą niespodziankę sprawił słuchaczom prezentując kilka wierszy dla starszych dzieci, w których bawi się słowem tworząc zwierzęce hybrydy. Spotkanie odbyło się w ramach projektu
„III Podróż z książką po ziemi kłodzkiej – Literacki Dolny Śląsk” dofinansowanego z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury,
z programu Partnerstwo dla Książki.

ZOBACZ TEŻ

Skip to content