Spotkanie autorskie z Krzysztofem Sapiehą w Filii Nr 1 Pod Pegazem