Stwory podziwiane

Dziś wystawę Marty Sawickiej “Leśne stwory” i kłodzką bibliotekę odwiedzili pod opieką pani Magdy uczniowie z klasy 3 “b” ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku.