Świadectwo pamięci – Sylwia Winnik w kłodzkiej bibliotece.

 

 

Spotkanie z pisarką Sylwią Winnik, promującą swoją trzecią książkę „Dzieci z Pawiaka” odbyło się 5 października 2020 r. w Saloniku Prasowym kłodzkiej biblioteki. Zachowany był obowiązujący reżim sanitarny. Inspiracją do powstania „Dzieci z Pawiaka” była wizyta autorki w Muzeum Więzienia Pawiak. Jak mówiła podczas spotkania tematyka dotycząca okresu II wojny światowej zawsze Ją interesowała. W swojej pierwszej bestselerowej książce „Dziewczęta z Auschwitz” okropności okupacji niemieckiej przedstawiała przez pryzmat losów młodych kobiet. Przy pisaniu najnowszej bohaterami są dzieci i młodzież, dla których pobyt w więzieniu stał się końcem beztroskiego dzieciństwa. Autorka opowiadała o tym jak przebiegała Jej praca nad książką, w skrócie przedstawiła historię Pawiaka jako więzienia gestapo, oraz niektóre postaci w niej występujące. Sylwii Winnik udało się dotrzeć do nieopublikowanych dotąd opowieści i osobistych zdjęć bohaterów tamtych wydarzeń. Do swojej pracy podchodzi odpowiedzialnie i rzetelnie, jest przy tym bardzo emocjonalna i uczuciowa, czym zjednuje sobie rozmówców. Głównym celem Jej pisarstwa jest próba ocalenia od zapomnienia bohaterów wojennych wydarzeń. Każda z opisanych przez Nią historii pokazuje, że warto wierzyć w człowieka i w dobro.

Spotkanie zgromadziło uczestników spragnionych bezpośredniego kontaktem z twórcą i mimo trudnych treści odbyło się w miłej atmosferze. Na zakończenie Sylwia Winnik zdradziła, że zakończyła pracę nad kolejną książką a obecnie pracuje nad bajką dla dzieci. (K.L.N.)