„Świadkowie” Pod Pegazem

 

W Filii „Pod Pegazem” 14 marca 2019 roku odbyło się spotkanie promujące wydaną przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe książkę pt. „Świadkowie” autorstwa Zbigniewa Machosia.

Na wyjątkowe spotkanie przybyło ponad pięćdziesiąt osób, które były zainteresowane losami naszych rodaków na Kresach Wschodnich oraz przeżyciami powojennego Kłodzczanina z czasów drugiej wojny światowej i okupacji sowieckiej we Lwowie. Rodzina nieżyjącego już dziś autora w rozmowie z Januszem Laską opowiadała o swoich wspomnieniach związanych z ich ojcem, dziadkiem i pradziadkiem, a także o tym jak od rodzinnych wspomnień doszło do powstania książki. Spotkanie dostarczyło wszystkim zebranym wielu wzruszeń. Piękne opowieści czterech pokoleń jednej kłodzkiej rodziny dały początek dalszym rozmowom. Przy napojach i słodkościach, w tym przy pysznym torcie ozdobionym herbem Lwowa, goście naszej biblioteki wymieniali się własnymi wspomnieniami i kontynuowali wątki zainicjowane książką „Świadkowie”.