„Świadkowie” Wspomnienia ze Lwowa

Rodzina Autora-

-Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

-Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku

-Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku

zapraszają na

spotkanie promujące książkę

Zbigniewa Machosia

Świadkowie”

Wspomnienia ze Lwowa

i okolic z lat 1939-1950

SERIA WYDAWNICZA

WICHRY ZMIAN”

14 marca (czwartek) godz. 17.00

Filia PiMBP „Pod Pegazem”

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1

Macho+Ť-na-14-03-2019-www