Syberia Zbigniew Kania

Zbigniew Kania SYBERIA W dorzeczu rzek Jenisieju i Kan Wspomnienia i rozważania

76. Spotkanie z Twórcą
styczeń 2012 / ekspozycja w Czytelni Ogólnej PiMBP związana z promocją najnowszej publikacji reginalnej o zsyłkach.