Szanowni Państwo/Drodzy absolwenci wyższych studiów magisterskich


Jeśli znajdujecie się w grupie osób, które w ciągu ostatnich ośmiu lat ukończyły studia wyższe i uzyskały tytuł mgr proszę o zapoznanie się z treścią poniższej ankiety.

http://www.ankietka.pl/ankieta/157678/absolwenci-studiow-wyzszych-o-studiach-iii-stopnia-zperspektywy-przemian-rynku-edukacyjnego.html