Szkolenia środowiskowe


Powiatowa i Miejska Biblioteka zaprasza bibliotekarzy z bibliotek publicznych powiatu kłodzkiego na szkolenia środowiskowe, które odbędą się w następujących terminach :

20 marca 2014 r. o godz. 10,00 w Bibliotece Publicznej Miasta I Gminy Bystrzyca Kłodzka
dla bibliotekarzy z bibliotek : BPMiG Bystrzyca Kł., BPMiG Lądek
Zdrój, BPMiG Międzylesie; BPMiG Stronie Śląskie.

27 marca 2014 r. o godz. 9,00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie
dla bibliotekarzy z bibliotek : MBP Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda z/s
w Ludwikowicach Kłodzkich, BPMiG Radków

3 kwietnia 2014r. o godz.11,00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Polanicy Zdroju
dla bibliotekarzy z bibliotek : MBP Duszniki Zdrój, PiMBP Kłodzko,
Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich, MBP Kudowa
Zdrój, GBP Lewin Kłodzki, MBP Polanica Zdrój, BPMiG Szczytna

W programie :
Analiza statystyczna działalności bibliotek w 2013 r. – Grażyna Bilska
Prezentacje działalności bibliotek w 2013 r. – dyrektorzy bibliotek
Przegląd prasy fachowej – przygotowują bibliotekarze z Międzylesia, Ludwikowic Kł. i
Kudowy Zdroju
Dyskusja.
Zebrania Kół SBP