Trochę lepiej – czytelnictwo.

Spotkanie środowiskowe bibliotekarzy, w dniu 12 kwietnia br. z powiatu kłodzkiego, poświęcone było m. in. przeanalizowaniu stanu bibliotekarstwa w naszym regionie.

Podsumowanie czytelnictwa i pracy bibliotekarzy w 2017 roku, w porównaniu z rokiem 2013, pokazało na wzrosty poszczególnych wartości. Naturalnie nie we wszystkich bibliotekach powiatu kłodzkiego te same wskaźniki podskoczyły, ale w każdej z placówek jedna, dwie badane wypadają lepiej. Pozostałe pozostają na mniej więcej podobnym poziomie. Analizowane były: ilość czytelników, ilość wypożyczeń, ilość odwiedzin, ilość książek zakupionych, ilość funduszy przeznaczonych na powiększenie zbiorów, oferta kulturalna itp.