Turniej poezji śpiewanej

Kłodzki Turniej Poezji Śpiewanej 31 maja 2017r.

turniej_A3_www

Pierwszy Kłodzki Turniej Poezji Śpiewanej

pod patronatem honorowym

Macieja Awiżenia – Starosty Kłodzkiego oraz Michała Piszko – Burmistrza Kłodzka

31 maja 2017 r. (środa)

REGULAMIN

1. Pierwszy Kłodzki Turniej Poezji Śpiewanej ma formułę otwartą. Do udziału w poetycko-muzycznych zmaganiach zapraszamy wszystkich mieszkańców Ziemi Kłodzkiej bez względu na wiek i płeć. W szczególny sposób do zaprezentowania swojej wrażliwości i umiejętności zapraszamy osoby w wieku do 22 lat.

2. Podczas Turnieju należy wykonać dwa utwory mieszczące się w szerokim pojęciu „poezji śpiewanej” (własne lub innych autorów) przy akompaniamencie własnym lub osoby towarzyszącej. Do dyspozycji wykonawców organizatorzy udostępnią pianino elektryczne.

3. Zmagania oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
4. Turniej składa się z dwóch etapów:

ETAP PIERWSZY

Odbędzie się 31 maja (środa) 2017 roku od godz.12.00 w salach „Pod Pegazem” Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1. Do etapu drugiego komisja konkursowa zakwalifikuje od 3 do 7 wykonawców (od 5 do 10 utworów).

ETAP DRUGI

Odbędzie się 31 maja (środa) 2017 roku od godz.18.00 w sali Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1. W etapie tym weźmie udział od 3 do 7 wykonawców (od 5 do 10 utworów) zakwalifikowanych przez komisję konkursową, którzy zaprezentują się na dużej scenie przed występem gwiazdy wieczoru – Antoniny Krzysztoń.

5. Zgłoszenia udziału należy dokonać do 18 maja w PiMBP w Kłodzku, tel. 748657481.

6. Wszyscy laureaci Pierwszego Kłodzkiego Turnieju Poezji Śpiewanej otrzymają:
– okolicznościowy dyplom
– płytę DVD z nagraniem turniejowych zmagań
– zestaw nagród książkowych

7. Organizatorami Pierwszego Kłodzkiego Turnieju Poezji Śpiewanej są:

    • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku

    • Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

    • Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku

Projekt dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla książki

herby: Kłodzka i powiatu kłodzkiego oraz LOGA: Biblioteki, KTO, Parafii