Zofia Mirska

Zofia Mirskakłodzka poetka, nagrodzona odznaką Zasłużonego Działacza Kultury jest długoletnim pracownikiem kultury, pedagogiem, członkiem Związku Literatów Polskich i Kłodzkiego Klubu Literackiego. Jej liryki zebrane w tomikach: Jeszcze nie pada (1982); W jedną stronę drogi (1984); W nawiasach ścieżek (1985); Nie ma innego świata (1992); Zanim stracę chwilę (1998); O oddech wyżej (2005); Oderwane z pamięci (2008); Odchodzi i ulatuje (2010); Czerń i biel (2013); Tam i z powrotem (2014), znane dobrze nie tylko kłodzczanom i dolnośląskim miłośnikom poezji, można przeczytać w periodykach, almanachach, wydawnictwach krajowych, oraz lwowskich i czeskich. W listopadzie 2019 roku ukazał się kolejny tomik znanej kłodzkiej poetki Zofii Mirskiej zatytułowany „Grudka ziemi”. Zbiór ilustrowany zdjęciami Krzysztofa Radzimierskiego wydał Klub Otwartej Kultury.zofia