Tydzień Bibliotek

Mega – pozytywnym akcentem i piękną pogodą przywitaliśmy Tydzień
Bibliotek w Czytelni PiMBP. Naszymi Gośćmi byli uczniowie klasy I”a”,
której wychowawczynią jest pani Melania Żak ze Szkoły Podstawowej nr 6 w
Kłodzku. Klasa zwiedziła książkowe labirynty księgozbioru biblioteki,
pani Mariola Kowalcze zaprosiła wszystkich na loterię “SZCZĘŚLIWY
NUMEREK = KSIĄŻKA I CUKIEREK” wygrywasz i czytasz, a następnie klasa
wyruszyła w podróż schodami do Czytelni. Tematem lekcji bibliotecznej
była “KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL”. Były niespodzianki, zgadywanki
książkowe i wspólne rysowanie postaci z bajek. Dzieci doskonale
odpowiadały na pytania związane z biblioteką i zachowaniem się w
bibliotece. Rozpoczęcie Tygodnia Bibliotek uważamy za udany!Do zobaczenia!!!