Uniwersytet III Wieku gości w kłodzkiej bibliotece

W poniedziałek 11 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w Saloniku Prasowym odbyły się zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Jest to już kolejny wykład organizowany w ramach współpracy Uniwersytetu i biblioteki. Licznie zgromadzeni uczestnicy wysłuchali wykładu połączonego z prezentacją pt:. „Znani mieszkańcy Hrabstwa Kłodzkiego” autorstwa Klaudii Lutosławskiej – Nowak. Przedstawione zostały wyjątkowe osoby żyjące dawno i współcześnie na ziemi kłodzkiej. Pojawiły się postaci powszechnie znane jak Arnoszt z Pardubic, Michał Klahr, Marianna Orańska, ale też takie o których słuchacze usłyszeli po raz pierwszy.