Uwaga Czytelnicy i Użytkownicy

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku
25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Informacje na temat wprowadzenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 znajdziesz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator.


 Informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych (w tym: ewidencję udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z Regulaminem udostępniania DBP) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystanie do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym wyżej.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku.

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Powiatowej
  i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku
  lub innych bibliotek
  w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.