UWAGA KONKURS !!!

Jak co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w maju Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Tegoroczny odbędzie się w dniach 8-15 maja, a obchodzony jest pod hasłem (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA. Wolność, dowolność, czytanie – to wszystko daje nam nieograniczone możliwości, pozwala rozwijać się umysłowo, kulturalnie, poznawać różne poglądy. Tegoroczne hasło nawiązuje także do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, gdyż czytanie było jednym z ważnych elementów zachowania tożsamości, historii, tradycji i kultury narodu.
Z tej okazji kłodzka Biblioteka zaprasza swoich Czytelników do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Do(wolność) czytania” polegającym na wykonaniu sobie zdjęcia (selfie) z książką. Może to być zdjęcie z Waszą ulubioną (albo z właśnie czytaną) lekturą w wybranej przez siebie sytuacji i miejscu (najlepiej w Kłodzku lub okolicach), ale w sumie pełna (do)wolność.
Zdjęcia można dodawać w komentarzu pod postem konkursowym lub wysyłać do 4 maja 2018 roku w wiadomości prywatnej na nasz facebookowy fanpage:

https://www.facebook.com/Biblioteka-K%C5%82odzko-101559233…/

Jedna osoba może przesłać jedno zdjęcie. Najlepsze zdjęcie zostanie wybrane w drodze głosowania na facebookowym fanpage’u Biblioteki w dniach od 7 do 11 maja 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 maja 2018 r. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci profesjonalnego selfie-sticka oraz nagrody książkowe, które będą do odebrania od 14 maja 2018 r. w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni.
3. Jedna osoba może zgłosić 1 zdjęcie.
4. Uczestnicy konkursu akceptują fakt, że zdjęcia mogą zostać wykorzystane do publikacji na stronach internetowych i/ lub druku materiałów promujących konkurs i Organizatora oraz wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i zdjęcia konkursowego w materiałach promocyjnych Organizatora.
5. Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek innych osób, należy posiadać zgodę na publikację ich wizerunku.
6. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
7. Zdjęcia (pliki JPEG) należy przesłać na adres info@biblioteka.klodzko.pl do 4 maja 2018 roku.
8. Zgłaszając zdjęcie, należy podać imię i nazwisko autora zdjęcia oraz dane kontaktowe (nr telefonu).
9. Zgłaszając zdjęcia, autor oświadcza, że jest ich autorem i ma do nich wszelkie prawa autorskie, które niniejszym przenosi na Organizatora.
10. Wybór nagrodzonych prac odbędzie się w formie głosowania użytkowników facebooka na fanpage’u Organizatora w dniach od 7 do 11 maja 2018 r.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 maja 2018 r. o godz. 12.00 na stronie internetowej Organizatora, chyba że z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe.
12. Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
13. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.