W kwietniowym DKK

Kwietniowe DKK poświęcono pamięci zmarłego 24.04.2014 Tadeusza Różewicza – poety, prozaika, dramaturga i scenarzysty.


Czytano wiersze z tomów: Wyjście; Zawsze fragment; Nożyk profesora; Poezje. Wspominano o trwającym długie lata dialogu poetyckim z Miłoszem i dystansie poety do wszelkich wystąpień publicznych, w tym udzielania wywiadów, uczestnictwa w dyskusjach literackich, wieczorach autorskich i odczytach, podkreślając równocześnie jego wielką rolę, jaką odegrał w polskiej literaturze. Drugim tematem dyskusji były różne interpretacje piękna: w poezji, muzyce, malarstwie i architekturze.

{gallery}2014DKK4{/gallery}