Wieczór poezji i wspomnień

Wieczór poezji i wspomnień, tak można by nazwać czarowne spotkanie, które odbyło się pod koniec kwietnia w saloniku prasowym kłodzkiego ratusza w ramach współpracy naszej biblioteki z młodzieżą szkolną.

Spotkanie odbyło się za sprawą Leśmianofilów, czyli grupy młodych ludzi z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, realizujących (pod opieką Małgorzaty Załupki, koordynatorki projektu społeczno-edukacyjnego) w ramach III Konkursu Grantowego „Szkoła w działaniu” projekt poświęcony B. Leśmianowi. Większość imprez i prezentacji odbywa się w murach KSP (jednym z pierwszych działań grupy był slam poetycki w 140. rocznicę urodzin Bolesława Leśmiana, patrona projektu „Łąka literacka, czyli Leśmian łączy pokolenia”).

Kłodzko ma bogatą i piękną tradycję w popularyzacji poezji, bowiem już w 1961 roku zainicjowano Kłodzkie Wiosny Poetyckie, które gromadziły bardzo młodych, a także doświadczonych twórców, jak również historyków i krytyków literackich. Mieszkańcy Kłodzka i turyści mogli słuchać dyskusji i referatów, czytano również wiersze. Atmosfera bywała gorąca, ponieważ w czasach cenzury omawiano kwestie, o których oficjalnie się nie rozmawiało. Spotkaniom poetyckim towarzyszyły spektakle teatralne, projekcje filmowe oraz wystawy. W gronie twórców bywali: Małgorzata Hillar, Julia Hartwig, Jerzy Harasymowicz, Julian Przyboś, Miron Białoszewski, Jacek Łukasiewicz czy Zbigniew Herbert. Kłodzkie Wiosny Poetyckie odkrywały młode talenty poetyckie, m.in.: Urszulę Kozioł, Stanisława Srokowskiego, Adrianę Szymańską oraz naszą mieszkankę, Annę Zelenay.

Mimo niepogody 26.04.2017 „Artystyczna łąka” przyciągnęła do ratuszowej siedziby biblioteki licznych miłośników twórczości Leśmiana. Byli wśród nich nauczyciele i uczniowie, fotograficy zainteresowani wystawą prac Mai Dzierżyńskiej pt. „Łąka”, czytelnicy pragnący spotkać się z pisarkami: Zofią Mirską i Agnieszką Urbańską, mieszkańcy Kłodzka chcący poznać dzieje Kłodzkich Wiosen Poetyckich z przełomu lat 60. i 70. oraz miejscowi dziennikarze. Podczas spotkania udało się połączyć różne dziedziny sztuki: literaturę, fotografię i plakat, a wszystko okrasić żywymi wypowiedziami ludzi pióra i nauki oraz nagraniami i konwersacją. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z tzw. mowami leśmianowskimi, czyli laudacjami J. Przybosia, Z. Bieńkowskiego i M. Jachimowicza; wysłuchać wypowiedzi Joanny Bator o neologizmie „Chmurdalia”, wykorzystanym przez autorkę w tytule powieści, a motywowanym wierszem Leśmiana „Szczęście”; posłuchać wypowiedzi Doroty Węgrzyn na temat idei i klimatu Kłodzkich Wiosen Poetyckich.

Pani Zofia Mirska zapoznała wszystkich obecnych z tekstem wybranej „Klechdy domowej” i niebanalną interpretacją tejże, zaczerpniętą z pracy Michała Fostowicza, oraz zaprezentowała swoje refleksje o wierszu „Szewczyk”. Ponadto oczarowała wszystkich swoim aksamitnym głosem, czytając wiersze Leśmianowskie. Pani Maja Dzierżyńska skupiła się na metafizyce poety i inspiracjach leśmianowskich w fotografiach natury. Niezwykłe wrażenie wywarła jej symboliczna interpretacja fotografii dmuchawca pt. „Start”. Natomiast Pani Agnieszka Urbańska z racji swoich zainteresowań literaturą dla dzieci wskazywała na nawiązania kulturowe i motywy leśmianowskie, wykorzystywane we współczesnej literaturze.

Na koniec delektowano się sernikiem Leśmianofilki, Roksany, oraz głosowano na najciekawsze konkursowe prace plastyczne „Świat vs. bezświat”, wykonane pod kierunkiem Bogdana Wieczorka przez uczniów KSP, a  zainspirowane tematyką leśmianowską. Wyróżniono dwie prace: jedną wybrała publiczność (kolaż Elizy Rothsmann), zaś drugą reprezentanci środowisk artystycznych (kolaż Sławomira Głuszczenki).

Mamy nadzieję, że uczestnicy wiosennego wieczoru z Leśmianem wybaczyli nam drobne potknięcia i problemy ze sprzętem audiowizualnym.

Zapraszamy na kolejne spotkania autorskie, które odbywają się cyklicznie raz w miesiącu w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Kłodzku.

Jadwiga Rogalska