Wieczory autorskie

O wieczorach.
Poczynając od lat pięćdziesiątych, Wieczory autorskie to jedna z form popularyzacji czytelnictwa na stałe związana z sześćdziesięciu dwu letnią historią działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku. Pierwszym gościem wieczorów odnotowanym w rocznych sprawozdaniach Biblioteki Miejskiej w roku 1954 był Kamil Giżycki (1893-1968), podróżnik prozaik, afrykanista, autor Lwicy Uangi, Wężowej góry, Hevea płacze kauczukiem, W pogoni za mwe i innych powieści o tematyce przygodowej. Godnym przypomnienia jest fakt, że czytelnicy Biblioteki mieli okazję uczestniczyć między innymi w wieczorach autorskich Karola Bunscha, Stanisława Dygata, Arkadego Fiedlera, Stanisława Lema, Stefanii Grodzieńskiej, Kazimierza Wyki.
Nasi dotychczasowi goście
Hanna i Antoni Gucwińscy
Henryk Worcell (09.05.1980)
Wiktor Polański (28.11.1978)
Tadeusz Mocarski (15.05.1978)
Urszula Kozioł (11.05.1978)
Jan Kulka / Michał Misiorny / Tadeusz Mocarski / Stanisław Srokowski (24.11.1977)
Jan Kulka (29.06.1977)
Bohdan Drozdowski (06.05.1977)
Jan Kulka / Roman Drahan (26.04.1977)
Henryk Worcell (04.05.1976)
Poezja Anny Zelenay w interpretacji Andrzeja Wojaczka (09.02.1976)
Eugeniusz Banaszczyk (11.12.1973)
Waldemar Kotowicz (10.10.1973)
Bohdan Tomaszewski (23.05.1973)
Henryk Worcell (10.05.1973)
Adam Bieńkowski (08.05.1973)
Eugeniusz Paukszta (1971)
Bohdan Arct (19.04.1972)
Stanisław Strumph-Wojtkiewicz (25.05.1966)
Edmund Nizurski (1963)
Anna Zelenay / Jan Kulka (1962)
Witold Degler (03.10.1962)
Tadeusz Mikołajek (02.06.1962)
Izabela Czajka Stachowicz (29.05.1962)
Maciej Patkowski (28.04.1961)
Leon Kruczkowski (1960)
Stanisław Dygat (1960)
Anatol Burtowski (15.12.1960)
Karol Bunsch (1959)
Lilian Seymour-Tułasiewicz (1958)
Marian Brandys
Stanisław Broszkiewicz
Tadeusz Chruścielewski
Arkady Fiedler
Kamil Giżycki
Władysław Jan Grabski
Stefania Grodzieńska
Małgorzata Hillar
Edward Kurowski
Stanisław Lem
Andrzej Marks
Janusz Meissner
Bogusław Michnik
Krystyna Nepomucka
Czesław Ostankowicz
Stanisława Platówna
Andrzej Ropelewski
Michał Rusinek
Krystyna Siesicka
Halina Snopkiewicz
Izabela Stachowicz-Czajka
Ewa Szymańska
Andrzej Trepka
Kazimierz Wyka