WIELKIE WYRÓŻNIENIE

Miło nam poinformować, że 11 maja 2016 r. podczas obchodów Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza zostały wręczone trzy Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wśród nagrodzonych znalazła się
Klaudia Lutosławska – Nowak, zastępca dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku.
Nagrodę za całokształt działalności na rzecz rozwoju kultury i bibliotekarstwa
na ziemi kłodzkiej wręczył członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Tadeusz Samborski.