Wspomnienie spotkania…

10 listopada br. w Saloniku Prasowym odbyło się spotkanie z Wiaczesławem Masalcewem, nauczycielem historii, organizatorem uczniowskich ekspedycji badawczych do miejsc zsyłki w Republice Komi (Rosja), odznaczonym przez Konsula Generalnego RP Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.


Wiaczesław Masalcew przedstawił prezentację
poświęconą uczniowskim ekspedycjom badawczym do dawnych osiedli specjalnych (specposiołków)    w rejonie priłużskim. W osiedlach tych przebywali od roku 1940 obywatele polscy deportowani z Kresów. Większość tych osiedli obecnie nie istnieje, nie figurują na mapach i w archiwach. Cmentarze od lat 40 są opuszczone, leżą z dala od ludzkich siedzib. Na ślady mogił zesłańców po raz pierwszy natrafiono w 2007 roku i od tego czasu organizowane są ekspedycje, mające na celu odkrycie, zabezpieczenie  i udokumentowanie pozostałych dowodów. Nasz gość jest również współautorem dwujęzycznej książki „Młodzież wobec historii”, zawierającej materiały  z młodzieżowych ekspedycji badawczych w dawnych osiedlach specjalnych. Opublikowane materiały pochodzą z Republiki Komi. Dwa egzemplarze książki otrzymaliśmy do zbiorów biblioteki. Rolę tłumacza podczas spotkania wziął na siebie Janusz Kobryń z Koła Związku Sybiraków w Bystrzycy Kłodzkiej.


{gallery}2015masal{/gallery}