Wypadki i wpadki przewodnika wycieczek – spotkanie z Leszkiem Majewskim

 

 

O turystyce, zawodzie przewodnika i pilota oraz różnych przygodach i wypadkach w podróży mogli posłuchać wszyscy uczestnicy spotkania z Leszkiem Majewskim z cyklu W 80.spotkań dookoła świata, licznie zgromadzeni w Saloniku Prasowym 15 stycznia br.

 

 

Leszek Majewski – pedagog, licencjonowany przewodnik sudecki, pilot wycieczek zagranicznych, znany na ziemi kłodzkiej działacz turystyczny i inicjator szeregu przedsięwzięć kulturalnych i turystycznych, działacz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek Zagranicznych; od 2005 r. Honorowy Obywatel Kłodzka, współautor przewodników i broszur informacyjnych po ziemi kłodzkiej oraz książki Legendy i opowieści Ziemi Kłodzkiej (napisanej wspólnie z żoną), która doczekała się już trzech wydań.

Bohater spotkania podzielił się swoimi długoletnimi doświadczeniami opowiadając o podróżach krajowych i zagranicznych, które odbywały się jeszcze w czasach komunistycznych. Nastręczało to wiele problemów nieznanych już współczesnym turystom. W sposób barwny i przytaczając szereg anegdot przedstawił wycieczki do byłych „demoludów”: ZSRR, Bułgarii, Jugosławii i do krajów kapitalistycznych: Włoch, Austrii, Grecji. Słuchacze poznali specyfikę pracy przewodnika i pilota, która wymaga umiejętności znalezienia się w różnych sytuacjach, opanowania, wiedzy a przede wszystkim pasji i sympatii do ludzi. Z pozoru atrakcyjna praca pilota, bo jeździ się po świecie i jeszcze dostaje się za to pieniądze, często wymaga odpowiednich predyspozycji. To jest przede wszystkim przyjemność pracy z ludźmi, z grupą – mówił Leszek Majewski – trzeba też mieć ogromną chęć pracy, na przykład po 2-3 godzinach bardzo intensywnej pracy człowiek po prostu czuje się zmęczony. Przewodnik musi być również na bieżąco z tym, co dzieje się w odwiedzanych miejscach, oraz często musi umieć się nagiąć lub coś zaimprowizować- bo nie ukrywajmy –  jesteśmy tylko ludźmi, którym zdarza się coś zapomnieć, albo czegoś nie doczytać. Należy być przygotowanym na sytuacje typowo losowe – na przykład zamknięte muzeum, wypadek – zawsze mieć plan awaryjny.

Przy tych fascynujących opowieściach niepostrzeżenie upłynęły 2 godziny. Pan Majewski został jeszcze poproszony przez słuchaczy o kolejne spotkanie, tym razem na temat wycieczek po ziemi kłodzkiej.(K.L.N.)