Wystawa Książka Roku 2020 Polskiej Sekcji IBBY.

Polska Sekcja IBBY (Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych) co roku organizuje konkurs na Książkę Roku, którego celem jest promocja wartościowej literacko i artystycznie książki dla dzieci.
Wyróżnienia przyznawane są w 3 kategoriach:
► pisarz (dwie równorzędne nagrody – za książkę dla dzieci i za książkę dla młodzieży, tekst dotąd niepublikowany)
► ilustrator (dwie równorzędne nagrody – za książkę obrazkową  oraz za ilustracje i koncepcję graficzną, ilustracje dotąd niepublikowane, tekst może być wznowieniem lub przekładem z języka obcego)
► upowszechnianie czytelnictwa – tu nagrody otrzymują osoby fizyczne lub prawne, działające wyjątkowo aktywnie na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji książki dla młodego czytelnika.
Zachęcamy wszystkich rodziców oraz pasjonatów książek dla dzieci do przyjrzenia się tegorocznym nagrodom, udostępnionych przez Polską Sekcję IBBY w postaci wirtualnej galerii, którą znajdziecie w formie PDF poniżej:wystawa_KR2020_IBBY_maledlaIK