Z Czarnego Tatarskiego Szlaku… prosto do Kłodzka

 

 

Zbaraż, ziemia zbaraska, zbarażanin i wkrótce niezwykła okazja, by poznać utracone Kresy Południowo-Wschodnie. Cofnąć czas, porozmawiać i udać się na wędrówkę wirtualną z autorem i gościem 106. Spotkania z Twórcą w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kłodzku. Dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski, profesor – Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Zielonogórski, zbarażanin, teraz wrocławianin. Pasjonat Zbaraża i ziemi zbaraskiej, który ratuje i ocala polskie ślady na Kresach. Współpracuje z Fundacją Longinus w Łańcucie, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu, jest członkiem Familijnego Stowarzyszenia Zbarażan w Lubinie. Na spotkaniu opowie o swoich powrotach w strony rodzinne, do miejsc zapamiętanych, o poszukiwaniu śladów przodków, dawnych mieszkańców, historii pierwszej swojej „małej ojczyzny”. W prezentacji będzie się poruszać po całej Zachodniej Ukrainie, by przywołać ducha starej legendy kresowej o pochodach tatarskich i ich skutkach”.

Opublikował m. in.: „Kronikę ziemi zbaraskiej”. (Wrocław 2006), „Wspomnienia zbaraskie i inne 1934-2006” (Wrocław 2006), „Od Zbaraża do Wrocławia – na Czarnym Tatarskim Szlaku. Wspomnienia” (Wrocław 2010).

„Kiedy zaistniały warunki, odwiedzam Zbaraż co kilka lat, odnajdując miejsca, ścieżki i kamienie z mego dzieciństwa. Nie można w pełni zrozumieć uczucia, jakie byli mieszkańcy Kresów żywią do swoich miejsc urodzenia i dzieciństwa, bez osobistego poznania tego uroczego kraju, jego mieszkańców oraz stosunków społecznych panujących tam na tle historii.” (…)
„Dla nas Polaków początek końca starej ulicy Długiej zaczął się właściwie w atmosferze września 1939 roku, kiedy to Czarnym Tatarskim Szlakiem na ziemię zbaraską napadli Sowieci…”

Zapraszamy serdecznie na wieczór zbaraski, wędrówkę w przeszłość i wspólną próbę przywracania pamięci o Kresów naszych przodków. A na koniec jeszcze niespodzianki. Do kupienia najnowsza książka Mieczysława Szustakowskiego, oczywiście z autografem. Dodam, że zawiera fragmenty ważne dla kłodzkiej „małej ojczyzny”. Dla Kresowian spotkanie po latach.

Mariola Kowalcze

ZBARAŻ NA CZARNYM TATARSKIM SZLAKU. MOJE WSPOMNIENIA KRESOWE

dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski

106. Spotkanie z Twórcą

15 III 2017 (środa), godz. 18.00 Salonik Prasowy PiMBP, pl. B. Chrobrego 1 Kłodzko