57-300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. 74 865 74 80, e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.klodzko.pl

Z kłodzką biblioteką Śladami Żydów kłodzkich

 

Seniorzy z Powiatowego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku 11 czerwca 2018 r. wzięli udział w przygotowanej przez Powiatową i Miejska Bibliotekę Publiczną wycieczce pt. : Śladami Żydów kłodzkich. Przed rozpoczęciem zwiedzania Klaudia Lutosławska – Nowak ( zastępca dyrektora) przedstawiła zebranym w Saloniku Prasowym krótki rys historyczny dotyczący Żydów mieszkających w Kłodzka i na terenie ziemi kłodzkiej obejmujący okres od średniowiecza do współczesności. Następnie rozpoczął się spacer po miejscach związanych z kłodzkimi Żydami były to m.in. Apteka pod „Jeleniem”, sklepy na starym mieście, obelisk w miejscu spalonej synagogi. Wycieczka zakończyła się na znajdującym się przy ul. Bohaterów Getta cmentarzu żydowskim.

ZOBACZ TEŻ

Skip to content