„Zacznę się w wietrzysku… na morfinie księżyca”

Ujścia – tak brzmi tytuł tomiku poetyckiego młodego kłodzkiego poety Tomka Smogóra. Jego promocja odbyła się Saloniku Prasowym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku 18 lutego br. 


Tomik przyniósł autorowi I nagrodę (kategoria przed debiutem) w II Ogólnopolskim Konkursie Dużego Formatu. Jerzy Beniamin Zimny ogłosił jego wiersze oraz innych zwycięzców we Fladerze – almanachu poetyckim. We wstępie do wydawnictwa czytamy: Almanach jest pierwszym wydaniem książkowym wierszy nadesłanych na drugą edycję konkursu poetyckiego Fundacji Dużego Format – 2014. Wybór wierszy stanowi przekrój autorskich propozycji, zróżnicowanych pod względem warsztatu, poetyki, formy, języka oraz dykcji. (…). Wspólnym mianownikiem zebranych wierszy jest idea będąca podłożem przyjętej przez Fundację misji wspierania literatury i sztuki.

Nagradzano i wyróżniano poetę wcześniej kilkakrotnie. Na portalu internetowym Wywrota.pl , gdzie zamieszczał swoje teksty, na stronie konkursu prozatorskiego Uzależniony też człowiek za tekst Rozrywki otrzymał I nagrodę i dobrą recenzję : Tomasz Smogór w niebanalny sposób, w interesującym językowo i bogatym wyobraźniowo tekście, w półonirycznych obrazach konkretnego tu i teraz pokazuje świat, w którym – zgodnie z myślą Nietzschego – nie ma ludzi zdrowych a tylko ludzie na różnych poziomach choroby. Dzisiejszy świat to hipermarket dla uzależnionych, nieważne od czego… Wartościowy tekst . Jej autorem jest Paweł Kaczorowski. Na tym samym portalu biorąc udział w konkursie poetyckim ogłoszonym pod hasłem: Ukryć zło czy je upiększać? za wiersz Muzyka otrzymał III nagrodę.

Po sukcesie w debiutach Dużego Formatu – tomik Ujścia zgłoszono do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz oraz Nagrody Poetyckiej Silesius.

Poeta czytelnikom portalu znany jest również ze zgrabnych szkiców krytycznych i grafiki – ceni ją sobie najbardziej – ale zapytany czy zajmuje się nią zarobkowo? – zaprzecza – dodając po chwili: „w tej dziedzinie jest duża konkurencja”.

Motto tomiku zaczerpnął od Becketta, przyrodniego brata wszystkich nędzarzy. Mimo, że doświadczenie ubóstwa znane było pisarzowi jedynie a priori, stało się elementarną przestrzenią jego twórczości. Podobne echa dramaturgicznych doświadczeń przenikają twórczość kłodzkiego poety. Ale nie tylko. W jego poezji zauważalna jest również dbałość o podmiot liryczny, a przemyślana refleksyjność i umiejętność prowokacji poetyckich budzi zdumienie. Z trudnej codzienności zdeformowanej przez zawrotne metrum życia wybiera spójne całości, na zasadzie kontrapunktu, w niełatwej grze na wielu instrumentach. Przemyślany jest także cały układ wydawnictwa. Zabarwienie treści, na wstępie na pozór obojętne, z czasem nabiera emocjonalnego charakteru, stając się bardziej wyraziste i spersonalizowane.

W poezji łączącej wiele światów, które wzajemnie się dopełniają, znajdziemy odniesienia do Rimbauda i Baudelaire`a . Mówiąc o swoich wyborach literackich wymienia jeszcze Stachurę, Ginsberga, Bukowskiego Przybyszewskiego i Wojaczka, ale ich nie powiela. I ten brak kontestacji przeciw wszelkim moralizmom czynią jego twórczość jeszcze bardziej dojrzałą. (ACG)

{gallery}2015tomaszsmogor{/gallery}