Zbigniew Kruszyński

Zbigniew Kruszyński – prozaik, autor powieści i opowiadań, urodzony w 1957 roku w Radomiu. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie ukończył polonistykę i romanistykę. Działacz Solidarności, więziony w latach 1982-1984, po uwolnieniu wyemigrował do Szwecji. Obecnie mieszkający w Polsce,
w Laskach. Doświadczenia emigracyjne były tematem jego debiutanckiej powieści pt. „Schwedenkräuter” (1995). Za opowiadające o działalności opozycyjnej „Szkice historyczne” (1996) został nominowany do nagrody literackiej Nike. W 1999 r. opublikował zbiór opowiadań „Na lądach
i morzach”. W “Powrocie Aleksandra” (2006) opowiada o powrocie emigranta do kraju. Proza Kruszyńskiego w warstwie językowej charakteryzuje się zaskakującymi skojarzeniami, częstą grą słów, wymyślnymi zestawieniami. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wykładał w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 2007 otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego za zbiór opowiadań „Powrót Aleksandra”.